Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Timur

Timur ve Seferleri

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye…

Astrahan Hanlığı

Prof. Dr. İlya V. ZAİTSEV Istrahan tarihinde üç dönem vardır: Bunlardan birincisi Timur tarafından 1395-1396…

Timurlular

Cengiz Han, ülkesini taksim ederken, Türkistan, oğlu Çağatay’ın hissesine düşmüştü. Timur’un doğduğu tarihlerde…

Nasreddin Hoca

Dr. Nükhet TÖR Nasrettin Hoca hakkında yapılan araştırmalarda Hocanın kimliği, yaşadığı devir hatta yaşayıp…

Şeyh Bedreddin Olayı

Birçok Bedreddin var kaynaklarda, düşünceden eyleme bilimden isyana uzanan çizgide, ayrıca onlarcası dillerde,…

Devletimizin Kuruluşu

Hüseyin Nihâl ATSIZ Mensûp olmakla övündüğümüz Türk ırkı, şimdiye kadar birçok devlet kuran bir topluluk gibi…