Tarama Etiketi

Timur

TÜRK DÜNYASININ BAŞKENTİ-TAŞKENT

İklil KURBAN Türk dünyası söz konusu olduğunda, en çok konuşulan şehir kuşkusuz Taşkent’tir. Çünkü Taşkent, doğanın en soylu varlığı olan taştan yaratılmış kolay kolay düşmanına teslim olmayan dik başlı-kahraman, fakat sevgiyle donanmış…

TİMUR VE SEFERLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy SOLMAZ İranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye andıkları büyük emir Timur’un doğum tarihi kaynakların hepsinde 9 Nisan 1336 Salı günü olarak verilmektedir. Oniki Hayvanlı Türk…

ASTRAHAN HANLIĞI

Prof. Dr. İlya V. ZAİTSEV Istrahan tarihinde üç dönem vardır: Bunlardan birincisi Timur tarafından 1395-1396 kışında yıkılan Hacı-Tarhan şehri dönemi. Bu şehir geleneksel olarak İdil nehri deltasında, onun sağ kıyısında bulunan bir…

TİMURLULAR

Cengiz Han, ülkesini taksim ederken, Türkistan, oğlu Çağatay’ın hissesine düşmüştü. Timur’un doğduğu tarihlerde (736/1336), Çağatay Hanlığı sarsıntı geçirmekte idi. Hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok, kabile reislerinin…

BİR EĞİTİMCİ OLARAK NASREDDİN HOCA

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK Nasreddin Hoca yaşamış bir şahsiyet midir? O’nun adına söylenen nükteler gerçekten O’na mı aittir? Başka ülkelerin Nasreddin Hoca’ya sahip çıkmaları ne anlama gelmektedir? Biz yeterli ölçüde sahip çıkabildik mi?…

NASREDDİN HOCA

Dr. Nükhet TÖR Nasrettin Hoca hakkında yapılan araştırmalarda Hocanın kimliği, yaşadığı devir hatta yaşayıp yaşamadığı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin çeşitliliği ve eldeki belgelerin azlığı, araştırmacının önüne…

ŞEYH BEDREDDİN OLAYI

Birçok Bedreddin var kaynaklarda, düşünceden eyleme bilimden isyana uzanan çizgide, ayrıca onlarcası dillerde, yüzlercesi de gönüllerde; bir tarafta devletini yıkmayı amaçlayan bir âsi, diğer tarafta sadece yanlış anlaşılmış masum bir…

DEVLETİMİZİN KURULUŞU

Hüseyin Nihâl ATSIZ Mensûp olmakla övündüğümüz Türk ırkı, şimdiye kadar birçok devlet kuran bir topluluk gibi gösterilmiş ve bu netice, bir gerçek diye herkes tarafından kabul edilmiştir. "Çok devlet kurmak", ilk bakışta bir meziyet gibi…