Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tengri

Gök Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar…