Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tengri

GÖK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar…