Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tebriz

Cevat Heyet

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR 24 Mayıs 1925 tarihinde Tebriz’de doğdu. İyi yetişmiş bir din âlimi ve siyasetçi olan…

Tebriz Hanlığı

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…

Safevî Hanedanı

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm…