TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Tataristan" ile Etiketlenen Konular

Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olan Kazan Tatarları tarih sayfalarında derin iz...
20 Kasım 2018 tarihinde Kazan’ın Kaban Gölü boyunda, Mercani Camii’nin karşısında doğumunun 200.yılı dolayısıyla Tatar...
Her Tatar anne-babadan Tatar çocuklar gelir dünyaya. Ancak Tatar doğmakla Tatar kalmak arasındaki hayat denilen...
Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki...
Bir insan için vatan kadar değerli başka bir şey var mıdır bu dünyada? Her insan...
Bir milletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını...
Kazan Tatarları dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ana vatanları olan Tataristan’daki olayları yakından takip ediyorlar. Zira...
Kazan Tatarları, Türk Dünyası’nın önemli bir parçasıdır. 1552 yılından beri Rus işgali altında ezilen Kazan...
Değişik adlarla bilinen Türk dilli halklar, Türkiler veya genel olarak Türkler olarak adlandırılan soydaşlarımız dünyanın...
Yıl 1990 Ağustos ayı, yani bundan tam 20 yıl önce, Tatar ulusu tüm dünyaya bağımsızlık...
Dergi, gazete, radyo, televizyon, internet sitesi gibi kitle iletişim araçları güçlü ve etkili bir propaganda...
1. 20. Yüzyılın Başında Tasavvuf ve Mutasavvıflık Zinciri Yirminci yüzyılın başlarında, Orta Asya Rusların yönetiminde...
Son yıllarda Rusya’nın siyâsî ve manevî hayatında “Rus dünyası” olarak isimlendirilen kavramın geniş bir şekilde ...
Aslen Kazan Tatarlarından olan Prof. Dr. Ahmet Temir (1912–2003), 2012 yılının mart ayında Tataristan’ın başkenti...
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi SSCB için bir milattı....