Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tasavvuf

Türklerde Dini Danslar

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar.…