TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Tarihi" ile Etiketlenen Konular

Bir dostumuz bizde ilim vehmederek özetle şöyle bir soru sormuş: “Kuran-ı Kerim Al-i İmran süresi...
Samsun, bugünkü coğrafi tasnifle Orta Karadeniz bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ancak tarihî coğrafya bakımdan böyle...
Orta Asya’da M.Ö. II. binlerde konfederasyonların oluşması ile bu konfederasyonların içerisinde yer alan Hunların ataları...
Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce tanıştı. 7. yüzyılda Sakalar, ardından...
Genel Olarak Rusya Federasyonu içerisinde “muhtar” milli bir cumhuriyet olan Başkurdistan, Avrupa ile Asya sınırında,...
Eski Türkmen halkının nadir rastlanan meşhur bir tarihi vardır. Türkmenistan, dünya medeniyet merkezlerinden biridir. Bu...
Kafkasya’nın merkezî bölümünde, Kafkaslar’ın en yüksek dağı Elbruz’un doğu ve batısında yer alan dağlık arazide...
Bir milletin sosyal yapısı, ekonomik ve kültürel hayatı ile devlet teşkilatı çok mükemmel olabilir. Ama...