Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tarihçi

A. Zeki Velidi Togan

Tuncer BAYKARA 10 Aralık 1890’da şimdiki Rusya Federasyonu’nun Başkırt Özerk Cumhuriyeti topraklarında…

Ahmed Cevdet Paşa

Yusuf HALAÇOĞLU Mehmet Akif AYDIN Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce (13-14 Receb…

Vekayi’nüvis

Vekayi’nüvis veya daha sonraki şekliyle vak’a-nüvis, Osmanlı merkez teşkilâtında vazifeli devlet tarihçisine…