Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tarihçi

AHMED CEVDET PAŞA

Yusuf HALAÇOĞLU Mehmet Akif AYDIN Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce (13-14 Receb…

VEKAYİ’NÜVİS

Vekayi’nüvis veya daha sonraki şekliyle vak’a-nüvis, Osmanlı merkez teşkilâtında vazifeli devlet tarihçisine…