Tarama Etiketi

Sürgün

ZULMÜN GİZLENEN İZLERİ…

Roza KURBAN Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefaya zulüm denir. SSCB’de bilhassa Stalin Dönemi’nde (1924–1953) insanların büyük çoğunluğu haksız…

KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kırım Türkleri ve 153.478’ini Ukraynalılar oluşturuyordu. Bölgede en az nüfus Litvanyalılara…

1944 KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde yer alan ve Karadeniz hâkimiyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Kırım Yarımadası, tarih boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Oldukça…

KIRIM’IN KANLI TARİHİ !…

Sacide ERÇETİN  18 Mayıs 1944 Kırım Türklerine uygulanan top yekûn sürgün ve soykırım günüdür. Kırım Yarımadası tarihi bakımından, soydaşlarımızın çektiği acılar açısından ve stratejik konumu nedeniyle çok önemlidir. Çünkü Karadeniz’in…

KIRIM: SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN

Hilmi ÖZDEN KIRIM, “Kemal Çapraz”ın Kırım’la ilgili eserine de ismini verdiği gibi; “SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN” dır. Milatdan çok öncelerden itibaren Türk vatanı olan Kırım MS. 1736’da Rus ordularının Bahçesaray’a girip binlerce evi ve Han…

KIRIM’DA AYDIN KIRIMI

Dr. Necip HABLEMİTOĞLU KIRIMLI AYDINLARIN SORUNLARI ÜZERİNE ÖZELEŞTİRİ: 10 Nisan 1783!.. Kırım’ın Rus egemenliğine girdiği bu meş’um günde, işgalci Rus orduları komutanı General Potemkin’in emriyle öldürülen Türklerin sayısı 30.000...…

MECBURİ GURBETTE YAŞAYANLAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İnsanlığın tarihi bir yandan hak, hukuk, adalet iddiaları ile, öte yandan da en korkunç haksızlıklar ve fenalıklarla doludur. Bir bakıma insan, canlıların en canavarı, canavarlıkta en orijinalidir. İnsanın nasıl bir…