Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Subutay

Kuman / Kıpçaklar

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Orta Asya bozkırları ile bunun tabii bir devamı olan cenubi şarki Avrupa bozkırları…