Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sıfıra Cevap

Sıfıra Cevap

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Benim, sıfırlarla uğraşacak zamanım yoktu. Fakat o "Sıfır", "Dâvam" adıyla çıkardığı kitabın…