Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Seydi Ali Reis

SEYDÎ ALİ REİS

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU Kâtib-i Rûmî diye anılan Seydi Ali Çelebi XVI. yüzyıl Osmanlı cemiyetinin en tanınmış…