TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Şemseddîn Sivâsî" ile Etiketlenen Konular

Onüçüncü asırda İran’da kurulan Halvetiyye tarîkati değişik bölgelere dağılan halifeleri vasıtasıyla Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır,...