Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Selâm

SELÂM

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İçim yine sevinçle dolup yanıyor; Sanki deniz olmuş, dalgalanıyor. Uzak uzak ülkelerden…