Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sarıkeçililer

Sarıkeçililer

Hilmi DULKADİR Anadolu'ya göç etmeden önce Türkler Orta Asya'da çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla uğraşır,…