Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sarıkamış

Sarıkamış Taarruzu

Dr. İsmail EYYÜPOĞLU 1. Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi üzerinde değişik spekülasyonlar yapılmaktadır. Avrupa’da…

Sarıkamış Harekâtı

Dr. İsmail EYYÜPOĞLU Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı’na girmek…