Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Saray Bahçeleri

Gül

Ondokuzuncu asır başlarında Türkiye’yi ziyaret eden Miss Julia Pardoe, İstanbul’un o yeşilliğe ve çiçeğe boğulmuş…