Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Sanat

ANADOLU SELÇUKLU SANATI

Prof. Dr. Gönül ÖNEY On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu…