Tarama Etiketi

Sanat

ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE SANAT

"Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altıyedi asırlık Osmanlı Türklüğünden çok, asırlık Selçuk Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine eşit olan ne büyük Türk devletlerine kavuşturur.” Mustafa…

DANİŞMENDLİLERDE KÜLTÜR VE SANAT

Dr. Sefer SOLMAZ Danişmendlilerin kültür ve tarihleri siyasî, tarihlerinden daha fazla karanlık içindedir. Şimdiye kadar sadece siyasî tarihleri yapılan bazı araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmasına rağmen, onların kültür tarihleri ve…

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ SANATI

Prof. Dr. Gönül CANTAY 1. Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluşu Anadolu Selçuklu Devleti, 1277 tarihinde, Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî idaresini ele geçirmeleriyle, sona ulaşmış bulunuyordu. Ancak son Selçuklu Sultanı II.…

TÜRK SANATINDA KALE MİMARİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali BORAN Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Eski çağlarından günümüze kadar Türk sanatı, kendine özgün özelliğini…

ANADOLU SELÇUKLU SANATI

Prof. Dr. Gönül ÖNEY On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de Bizans ordularını bozguna uğratmasından sonra adım adım yeni bir kültür ve sanat ortamını…

BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AHLAT

Prof. Dr. Halûk KARAMAĞRALI Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin yazılmış olduğunu diğer bazı kaynaklardan biliyoruz. Bu eserin Ahlat’ın ve Ahlat dolayısı ile Van Gölü…

ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI

Yrd. Doç. Dr. Kenan BİLİCİ Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri olan Orta Çağ’ın bir kesitini de anlamak demektir. Çoğunlukla hatırlanmak istenmeyen ve…

TÜRK KİTAP SANATLARINDA MÜREKKEP

Bahattin YAMAN A. Tarihçe Bir diğer adı midâd olan, lügatte yazı yazmaya mahsus boya anlamına gelen mürekkep, günümüzde yazı yazmak veya basmak için muhtelif maddelerden meydana gelen çeşitli renk ve koyuluktaki sıvılara verilen isimdir.…

KIPÇAKLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNÎ YAPI

Kıpçak lehçesine ait müstakil eserlerin yazıldığı ilk dönemler, Türk dili için dönüm noktası olmuştur. Göktürk, Uygur, Karahanlı çizgisinde tek bir kol halinde gelen Türkçe, Harezm döneminde XIII. yüzyılda dalgalanmaya başlayıp XIV.…