Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

San Pietro Kilisesi

Kızıl Elma Nerede?

Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ Kızıl Elma, tarihte Türk cihan hâkimiyeti idealini temsil eden bir semboldür. Bu…