Tarama Etiketi

Şamanizm

ESKİ TÜRKLERİN DİNİ

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli birikimi bulunmayan dönemin sosyal bilimcilerinin akıllarına gelen ilk mistik yapı Şamanizm olmuştur. Üstelik Şamanizm…

ESKİ TÜRKLERDE MÜZİK İLE TEDAVİ

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ Müzik bütün insanlık tarihinde duygu ve bilgilerin anlatım biçimi olarak bilinir. Müzikal sesleri diğer seslerden ayıran en önemli özellik, belirli bir ritm kalıbı içinde, birbirleriyle uyumlu sesler yumağı…

TUVA ŞAMANİZMİ

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik deyimle, şaman, köyde bilgi sahibi tek kişiydi. Günümüzde, yerli Tuvaların sayısı 210.000 olmasına rağmen, sadece 37 şaman…

ESKİ TÜRK DİNİ

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür:Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar kültü Gök TanrıYukarıda sırası geldikçe işaret edildiği üzere, eski Türkler tabiatta birtakım gizli kuvvetlerin…

ALTAYLARDA TÜRKLER VE İNANÇLARI

Nadya YUGUŞEVA Aktaran: Sadık TURAL Sonsuzluğa uzanan beyaz buzla kaplı Altay Dağlarının eteğinde yaşayan soydaşlarınızın, dinî ve sosyal hayatlarını size anlatmaya çalışacağım. Altay Cumhuriyeti iç işlerinde bağımsız; dış işlerinde Rusya…

ABDULKADİR İNAN’LA ANILAR

Roza KURBAN 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından doğumunun 125.yıldönümü nedeniyle “Abdulkadir İnan’la Anılar” adlı toplantı düzenlenmiştir. Aslen Başkurt…