Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Şamanizm

Eski Türklerin Dini

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli…

Tuva Şamanizmi

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik…

Eski Türk Dini

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür: Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar…