Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Şaman

Eski Türklerin Dini

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu hususta yeterli…

Eski Türk Dini

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür: Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar…

Alkış ve Kargışlar

Mahmut SEYFELİ Bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması âdet haline gelmiş, belli bir…