Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Salâhaddîn Eyyûbî

HAÇLI DEVLETLERİ

Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU Dünya tarihinin en önemli olayları arasında yer alan Haçlı seferlerinin, asıl amacı siyasi…