Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Şair

YAHYA KEMAL BEYATLI

M. Orhan OKYAY 2 Aralık 1884’te o zaman Osmanlı toprakları içinde bulunan Üsküp’te doğdu. Bir müddet burada…

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Türk şiirine kazandırdığı "Mihriban", "İsyanlı Sükut", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Gel Gayrı", "Hasan'a Mektuplar",…

SIHHATNÂMELER

Osmanlı Devleti cihanşümul bir imparatorluk olarak fetih faaliyetlerinin yanında kültüre, sanata verdiği önemle de…