Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Şahinşah

Türkiye Selçukluları

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda Dandanakan Savaşı’ndan (1040) hemen sonra, Doğu Anadolu’ya yapılan Türk…