TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Şah Tahmasb" ile Etiketlenen Konular

Azeri Türklerinin kurduğu Safevi Devleti (veya Kızılbaş Devleti) Orta Çağ’ın en önemli devletlerinden biri olmuştu....
Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm sürmüştür (1501-1722). Daha sonra...
Safevî Devleti’nin oluşumu için en önemli koşullardan birini oluşturan askeri potansiyel, -yalnızca bu değilse bile-...