TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Şah Kulu" ile Etiketlenen Konular

XV. asrın sonlarıyla XVI. asrın başlarında Anadolu’dan İran’a yapılan göçlerin temel sebeplerinden biri, İran’daki Safevîlerle...