Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Safeviler

ŞAH İSMÂİL

17 Temmuz 1487 Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime…