Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Safa Giray Han

SÜYÜMBİKE VE AĞIDI

Kazan Hanlığı’nın sahip olduğu zenginliğe Ruslar tarih boyunca göz dikmişlerdir. Ne pahasına olursa olsun bu…