Tarama Etiketi

Saadettin Gömeç

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa göre, onlar atla beraber yaratılmışlardır. Tarihteki Türk’ün hiçbir hayvanla bu denli içli-dışlı olduğuna…

ÇAR İSKİTLER ÜZERİNE

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Vakfı’nın, bir Azerbaycan Türkü olan Zaur Hasanov’un “Çar İskitler” adlı kitabı İlyas Topsakal’ın Türkiye Türkçesine güzel bir şekilde aktarımıyla, toplam 422 sayfa halinde,…

İKİ AŞİTE BEYİ

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ TÜRK tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plâna çıktıklarını görürüz. Bu durum bütün Türk tarihi için geçerlidir. Bazan…

BİZİM AHISKALILAR

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Ahıska bilindiği üzere Türkiye’nin doğusunda, Gürcistan hudutları içerisindeki bir Türk vatanı idi. I. Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devleti’nin elinden çıkan bu topraklara Rusya hâkim olunca, ister-istemez…

ÇÖZÜLMEDEN ÇÖZÜM

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Yıllardır bir çözüm sürecidir gevelenip duruyordu. Bununla birlikte insanların büyük bir kısmı halâ bu çözümün ne olduğunu anlayabilmiş değilken, biz sıradan vatandaşları bir kenara bırakın, meclisteki…

TÜRK MESELESİ

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Neredeyse son 30 yıldır Türkiye'nin içine düştüğü terör batağı ve ekonomik buhran­la beraber, dış kaynaklı olarak gündeme getirilen Ermeni ve siyasal Kürtçülük hareketleri sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti…

BAYRAK NAMUSTUR

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır! Mithat Cemal Kuntay’ın herkes tarafından bilinen yukarıdaki mısraları herhalde vatan ve bayrağı tarif eden en güzel…

TÜRK DÜNYASI VE ATSIZ

Türklük, Türkçülük ve Turancılık ülküsünden bir an olsun taviz vermeden, ölene kadar bu kutlu dava için savaşan Atsız Beg’in büyük ülküsünün bir kısmı onun vefatından sonra gerçekleşti. Bir vakitler Türklerin sadece Türkiye Türklüğünden…

ERGENEKUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve halâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de,…

TÜRKLERDE AİLE

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türklerin içtimai vaziyeti hakkında şimdiye kadar ortaya konulan tanımlamalarda uzlaşma sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. İlim adamlarının bu hususta çok farklı görüşleri vardır. Bununla beraber,…

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Tarihin en problemli halklarından biri olan İsrailoğulları, geçmişten bugüne değin her zaman huzursuzluk yaratarak, insanları rahatsız etmeyi başarmışlardır. Bu özelliklerinden dolayı da dünyanın hiçbir…

KAĞAN ve KATUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk devlet teşkilatının ilk şekillerinin Hun devlet yapısında görüldüğü bir gerçektir. Ancak biz Hunlara ait bilgileri yabancı kaynaklardan, özellikle Çin ve Roma menşeili kayıtlardan öğrenebiliyoruz.…