Tarama Etiketi

Rumlar

RUM MEZALİMİ VE KKTC’YE DOĞRU

Rum-Yunan İkilisinin Kıbrıs anlaşmalarını kabul ederken ileriye ait niyetlerinin ilkin, Türk tarafına tanınan ve kendilerine göre aşırı olan hakları ortadan kaldırmaya ve ilk aşamada bir Kıbrıs Rum devleti, sonra da Yunanistan’a ilhak…

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KIBRIS

Kasım 1914 günü, İngiliz Bakanlar Kurulu, hem Türkiye’ye resmen savaş ilânı hem de Kıbrıs’ı ilhak kararı almıştı. İngiliz kralının da katıldığı kabine toplantısında alınan kararda Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında başlayan savaş…

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Büyük Yunanistan hayalinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonlarında başlayan tarihsel süreçte, Kıbrıs sorunu hep varolmuştur. Özünde Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı (ENOSİS) vardır. 1959’da imzalanan Zürih ve Londra Anlaşmaları ile sorun, kısa…

“GİRİT AÇILIMI” MASAL GİBİ…

Prof. Dr. Mete GÜLMEN YIL: 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa (Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal…