Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Roma İmparatorluğu

Avrupa Hunları

4. yüzyılın sonunda Avrupa’nın ufkunda görünen Hunlar, İç-Asya’dan batıya gelen Türk soyundan kavimlerin ilki idi…