Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT

OSMANLI SİKKELERİ

Osmanlı Devleti’nin ilk gümüş parası, “Akça” denilen ve saf gümüşten darp edilen sikkedir. Devletin kurucusu olan…