Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Mustafa KAFALI

Altın-Orda Hanlığı

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları…

Çağatay Hanlığı

Prof. Dr. Mustafa KAFALI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Cengiz Han (1155-1227),…