Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Mehmet Kaplan

Nesillerin Ruhu

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Fertlerin nasıl birbirinden ayrı bir duyma, düşünme ve hareket etme tarzları varsa,…

Göktürk Yazıtları

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında…