Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Mehmet Kaplan

NESİLLERİN RUHU

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Fertlerin nasıl birbirinden ayrı bir duyma, düşünme ve hareket etme tarzları varsa,…

GÖKTÜRK YAZITLARI

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında…