Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

Anadolu’da Oğuzlar

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Anadolu’ya Oğuz veya Türkmen adıyla bilinen kitlelerin göç etmesi ve yerleşmesi, büyük…