Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

ANADOLU’DA OĞUZLAR

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Anadolu’ya Oğuz veya Türkmen adıyla bilinen kitlelerin göç etmesi ve yerleşmesi, büyük…