Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

Eski Türk Dini

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür: Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar…