Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Geng Shimin

Budist Uygur Edebiyatı

Budizm, dünyanın üç büyük dininden biridir. Uygurlar tarihlerinde yaklaşık binyıl boyunca Budizme inanmış ve…