Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Emel ESİN

Türk Sanatında At

Türkler, Asya Hunları gibi göçebe Orta Asya halkları soyundan gelirler ve tarih sahnesinde at yetiştirici…