Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu

Gagauzlar

Prof. Dr. Dionis TANASOĞLU Gagauzlar (Gagouzlar), kendi ifadeleriyle, XI.-XIN. yüzyıllarda Kara Deniz dolaylarına…