Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU

Şehir Mimarları

Mimarî faaliyetler denildiği zaman, genel olarak akla taş ve kârgir binaların yapım ve onarımı ile meşgul olan…