TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Pehlevîler" ile Etiketlenen Konular

Doğu Anadolu bölgesi, İlhanlIlarla birlikte iki askerî bölgeye ayrılmıştı. Bunlardan biri Musul, Mardin ve Diyarbekir’i...