Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Özerklik

Hakaslar

Dr. David G. ANDERSONS Hakaslar Güney Sibirya’da Sayan Dağlarının kuzey ve batısındaki bozkırlarda yaşayan Türk…