Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Özbek Han

ALTIN-ORDA HANLIĞI

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları…