Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ötügen.

ÖTÜKEN YIŞ

Prof. Dr. Mustafa SEVER Yönetenler, yönetilenler açısından dünyadaki etnik topluluklara baktığımızda bu…