Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Otorite

Otorite

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Cumhuriyetle idare olunan memleketlerin birçoğunda devlet başkanının pek az yetkisi vardır.…