Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Osmanlı

KIŞLA MİMARİSİ

Zuhal Çetiner DOĞDU Orta Asya’dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve komşularının…

VEKAYİ’NÜVİS

Vekayi’nüvis veya daha sonraki şekliyle vak’a-nüvis, Osmanlı merkez teşkilâtında vazifeli devlet tarihçisine…