Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Osmanlı

SADR-I ÂZAMLIK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin YAMAN Türk devlet geleneği içinde kendine özgü bir yer işgal eden Sadr-ı âzamlık, tarihi…

BULGAR MEZÂLİMİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU I. Bulgaristan’da Osmanlı Hâkimiyeti Ondördüncü yüzyılın ortalarından itibaren…

TRABLUSGARP SAVAŞI

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti’ni sona erdiren felaketler zincirinin ilk halkası olmuştur. Zira bu savaş,…

ENVER PAŞA

Yrd. Doç. Dr. Hasan BABACAN Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki…

AKABE MESELESİ

Yrd. Doç. Dr. A. Haluk DURSUN Osmanlı tarihinde ve kaynaklarında Akabe meselesi olarak yer alan konu, İngiliz…

SULTAN II. ABDÜLHAMİD

1 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Tirimüjgan Kadın Efendi’dir. Osmanlı…