TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Osmanlı Türkçesi" ile Etiketlenen Konular

Türkiye’de dil reformunun, Türkçenin yeniden yapılanmasının temellerinin 1839’la gelen süreçle başladığı söylenebilir. Batıcı Tanzimat aklı...
Ondokuzuncu yüzyıldan önce Türkçe olarak kaleme alınmış hac seyahatnamelerini bir tür olarak ele alan, onları...
Türkiye Türkçesinin üç ana döneminde yaklaşık sekiz yüzyıl süreyle kullanılmış olan Arap kökenli eski Türk...
Oğuzların Anadolu’ya gelmelerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreyi içine alan dönemin dilinin adlandırılması konusu...
OSMANLICANIN DEVRELERİ Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde üç devre vardır. Osmanlıca’nın 15. asrın sonu...
ESKİ TÜRKÇE Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Âbidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler...