Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Osmanlı Türkçesi

Tanzimat’ın Dili

Yrd. Doç. Dr. Ejder OKUMUŞ Türkiye’de dil reformunun, Türkçenin yeniden yapılanmasının temellerinin 1839’la gelen…

Osmanlı Türkçesi

Oğuzların Anadolu’ya gelmelerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreyi içine alan dönemin dilinin…