Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Osmanlı Türkçesi

TANZİMAT’IN DİLİ

Yrd. Doç. Dr. Ejder OKUMUŞ Türkiye’de dil reformunun, Türkçenin yeniden yapılanmasının temellerinin 1839’la gelen…

OSMANLI TÜRKÇESİ

Oğuzların Anadolu’ya gelmelerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreyi içine alan dönemin dilinin…