TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Osmanlı Mimarisi" ile Etiketlenen Konular

Fotoğraf (photo ve Yunanca grapho’dan gelir-yaz, çiz), özel ışık ve hassas maddeler kullanarak, zaman içinde...
Sultan III. Ahmet’in XVIII. yüzyılın ilk yarısını kapsayan yirmi yedi yıllık saltanat dönemi, yeni bir...
1 – Sivil Mimariye Yönelme Onsekizinci yüzyıla kadar içe dönük yaşamı yansıtan avlulu “Türk evi”,...
1. Mimarlıkta Yaratıcılık Özel bir yeteneği adlandıran “yaratıcılık” kelimesi, sanatçılar ve onların ortaya koyduğu eserler...
Sanat Tarihi çalışmalarında incelenen görsel sanat akımları ve üsluplarını tanımlarken kullanılan “klasik ” sözcüğü, edebiyat...