TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Osmanlı Hukuku" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı Devleti’nde kuruluş yıllarından itibaren yönetimin her kademesinde İslâm hukuku benimsenmiştir. Bu yüzden ilmî çalışmalar,...
1. Giriş Osmanlı Hukuku’nun mahiyeti ve yapısı, Hukuk Tarihi ve İslâm Hukuku disiplinleri için çok...
Osmanlı hukuk tarihinin önemli müesseselerinden olan vakıf hukuku, farklı tabakalar arasındaki hukukî münasebetleri düzenlemekte ve...
Özellikleri ve uygulama alanları farklı olsa bile, para cezaları tarihin eski devirlerinden beri var olagelmiştir....
I. Osmanlı Hukukunda Anayasa Anlayışı Osmanlı hukukunda anayasa anlayışını ortaya koyabilmek için önce İslâm hukukunda...
Osmanlı Devleti’ni etnik, dini ve kültürel farklılıklar bakımından en zengin, ama aynı zamanda da problemli...