Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ortanın Solu

1960-1980 DÖNEMİ

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in değerlendirmesi, bir açıdan tarihi gerçeği vurgulamaktadır. Türkiye…